Praktyki programowe

ZARZĄDZENIE Nr 51/2017
REKTORA
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 01.08.2017r.
w sprawie: organizacji programowych praktyk zawodowych

 

 

 

Praktyki programowe są integralną częścią planu studiów i programu kształcenia, uchwalonego dla każdego kierunku przez radę wydziału. Organizacja praktyk należy do kompetencji Wydziału a nadzór sprawuje Sekcja Biura Karier.

Kontakt:

Wydział Biologiczno - Rolniczy

 17 785 52 61 lub 17 785 54 57

Wydział Biotechnologii

 17 851 87 64

Wydział Ekonomii

 17 872 16 43

Wydział Filologiczny

 17 872 29 16

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 17 872 85 17

Wydział Medyczny

 17 872 19 30

Wydział Muzyki

 17 872 28 11

Wydział Pedagogiczny

 17 872 14 17

Wydział Prawa i Administracji

 17 872 15 43

Wydział Socjologiczno - Historyczny

 17 872 13 02 lub 17 872 11 13

Wydział Sztuki

 17 872 11 74

Wydział Wychowania Fizycznego

 17 872 18 61

Najnowsze oferty

Stażysta Qt

Miejsce pracy: Rzeszów

Nr ref.: OFERTA-13/02/2020/5473