FAQ dla studentów/absolwentów

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 • Czy usługi Biura Karier UR są bezpłatne?

Usługi Biura Karier UR (w szczególności dystrybucja ofert, rozmowy doradcze, sprawdzanie dokumentów aplikacyjnych, warsztaty) na rzecz studentów i absolwentów naszej Uczelni są całkowicie bezpłatne.

 • Czy po ukończeniu studiów (podbiciu obiegówki) nadal będę otrzymywać oferty pracy z Biura Karier?
  Czy będę mógł/mogła uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach?

Tak. Biuro Karier UR działa na rzecz studentów i absolwentów naszej Uczelni.

Oferty pracy

 • Co należy zrobić aby mieć dostęp do ofert pracy zgromadzonych przez Biuro Karier UR?

Biuro Karier UR rozpowszechnia oferty pracy za pośrednictwem serwisu pracy

Aby móc przeglądać oraz/lub otrzymywać oferty pracy na e-mail należy zarejestrować się w Biurze Karier, wypełniając formularz rejestracyjny

 

 • Jak można znaleźć oferty pracy?

Oferty zgromadzone w naszym serwisie pracy można przeglądać po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego przez pracownika Biura Karier, co następuje w ciągu 24 h od momentu rejestracji. Oferty można wyszukiwać samodzielnie. Dodatkowo doradcy zawodowi regularnie rozsyłają powiadomienia o nowych ofertach pracy zgodnie z wymaganiami zawartymi w ofercie oraz preferencjami zawodowymi określonymi przez użytkowników w części Preferencje odnośnie pracy.

 • Chcę samodzielnie wyszukiwać oferty, jak zrezygnować z wysyłki ofert przez doradcę?

Jeśli nie chcesz otrzymywać ofert pracy na e-mail zaznacz odpowiednią opcję w zakładce Zgody/ oświadczenia.

 • Czy można zmienić zakres otrzymywanych ofert?

Oferty rozsyłane są na podstawie preferencji zawodowych określonych w zakładce Preferencje odnośnie pracy. Zmiana ustawień spowoduje zmianę zakresu wysyłanych powiadomień o nowych ofertach.

 • Na jaki adres przesłać odpowiedź na ofertę otrzymaną z Biura Karier?

W treści oferty zawsze podany jest adres e-mail, na który należy przesłać dokumenty aplikacyjne.
Prosimy nie wysyłać ich na adres Biura Karier UR.

Praktyki

 • Jak Biuro Karier UR pomaga studentom w organizacji praktyk studenckich?

Biuro Karier UR zajmuje się gromadzeniem i dystrybucją ofert praktyk oraz załatwia kwestie formalne związane z wystawieniem porozumień na praktyki oraz wydawaniem zaświadczeń o odbyciu praktyk będących podstawą do dodatkowych punktów przy ubieganiu się o stypendium.

Biuro Karier nie kieruje studentów "odgórnie" na praktyki. Student sam musi wybrać miejsce i skontaktować się z daną firmą / instytucją, aby uzyskać zgodę na odbycie praktyki.

 • Jak wybrać miejsce praktyk?

Przy wyborze miejsca odbywania praktyk pomocne okazać się może:

1. Spotkanie z doradcą zawodowym, który pomoże wybrać najodpowiedniejszą firmę / instytucję.

2. Przejrzenie aktualnych ofert praktyk w Serwisie Pracy Biura Karier UR.

3. Lista firm i instytucji współpracujących z Biurem Karier UR.

 • Czy absolwent też może odbyć praktyki?

Praktyki ponadprogramowe są skierowane zarówno do studentów jak i absolwentów naszej Uczelni.

Więcej informacji w zakładce praktyki ponadprogramowe.

Najnowsze oferty