List motywacyjny

Czym jest list motywacyjny?

List motywacyjny to rozwinięcie życiorysu zawodowego. Ma on na celu prezentację Twoich najlepszych stron oraz daje pracodawcy znak, iż jesteś naprawdę zainteresowany daną posadą i posiadasz niezbędne predyspozycje. W liście motywacyjnym musisz uzasadnić, dlaczego ubiegasz się o pracę właśnie w tej firmie i na tym stanowisku. Z podania o pracę powinno także wynikać, iż znasz firmę oraz wiesz, czym się ona zajmuje. Warto powołać się na przydatne w danym miejscu pracy doświadczenie: poprzednie miejsca pracy, praktyki wakacyjne, rozwijane zainteresowania.

Forma listu motywacyjnego

  • list motywacyjny zacznij pisać, gdy skończysz pisanie CV,
  • pisz w formacie A4 – jedna strona, papier biały, dobrej jakości,
  • nie wpisuj informacji zawartych w CV,
  • zamieść informacje, o jakie stanowisko się ubiegasz oraz dlaczego chciałbyś pracować w tej firmie,
  • unikaj zbędnych dodatków, które utrudniają czytanie (np. znaki wodne czy pochylona czcionka),
  • jeżeli odpowiadasz na ogłoszenie, odwołaj się do wymagań w nim zawartych,
  • podaj informacje na temat zakresu obowiązków w obecnej bądź byłej firmie,
  • poproś o spotkanie kwalifikacyjne, czyli interview,
  • na końcu podaj spis załączników (o ile takie istnieją).

PAMIĘTAJ!

List motywacyjny napisz do konkretnego pracodawcy!

Co powinien zawierać list motywacyjny?

Wstęp

Postaraj się przykuć uwagę osoby czytającej. Napisz, o jakie stanowisko się ubiegasz, zwracaj się do konkretnej osoby (nie do działu kadr). Jeżeli nie odpowiadasz na ogłoszenie, sprecyzuj, o jaką pracę się ubiegasz, dział, stanowisko itp. Zrób dobre wrażenie, dowiedz się jak najwięcej o firmie, utwierdź przyszłego pracodawcę w przekonaniu, że będziesz dobrym pracownikiem.

Rozwinięcie

W tej części postaraj się przekonać o atrakcyjności Twojej kandydatury. Jeżeli nie spełniasz wymogów podanych w ofercie, zadeklaruj chęć zdobycia stosownych umiejętności lub uzupełnienia wykształcenia i wiedzy. Unikaj tutaj oklepanych zdań powtarzających się w setkach listów motywacyjnych, takich jak: „jestem szczególnie zainteresowany podjęciem pracy w tak znanej i renomowanej firmie jak Państwa”. Bądź konkretny – zamiast pisać ogólnie: „mam doświadczenie w zarządzaniu”, napisz: „zarządzałem 10-osobową grupą”; bądź przekonujący – zamiast: „wydaje mi się, że sprawdzę się w roli kierownika zmiany”, napisz: „potrafię podołać obowiązkom kierownika zmiany”; przedstaw pracodawcy korzyści - zamiast: „posiadam zdolności przekonywania”, napisz: „moja zdolność przekonywania zwiększy efektywność obsługi Państwa klientów”. Kwestie finansowe zostaw na rozmowę kwalifikacyjną.

Zakończenie

Na końcu zamieść zwrot grzecznościowy, własnoręczny podpis oraz spis załączników.

W następnych rozdziałach zamieściliśmy schemat listu motywacyjnego oraz gotowy przykład.

PAMIĘTAJ!

Zachowując powyższy schemat listu, sprawisz, że będzie on jasny i czytelny!

 

WZÓR LISTU MOTYWACYJNEGO

Dane personalne
(imię i nazwisko, adres, numer telefonu)
Miejscowość+data

Imię, nazwisko i stanowisko
osoby do której piszesz
nazwa instytucji, adres

Zacznij od:
Szanowny Panie/Pani!
lub od:
Szanowny Panie/Pani+nazwisko osoby, do której piszesz!

 

Wpisz pierwsze zdanie Twojego podania – w zdaniu tym powinna być zawarta prośba o przyjęcie do pracy, informacja skąd wiesz o danym miejscu pracy oraz nazwa stanowiska o jakie się ubiegasz.

Jest to miejsce przeznaczone do rozwinięcia podania – rozwiń (nie powtarzaj!) informacje zawarte w CV, istotne z punktu widzenia pracy o jaką się ubiegasz (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, cechy osobowe, zainteresowania) oraz napisz dlaczego uważasz, że jesteś odpowiednią osobą na dane stanowisko.

Ostatni akapit – zasugeruj gotowość spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakończ podanie słowami:
Z poważaniem
lub
Z wyrazami szacunku

Źródło: http://zielonalinia.gov.pl/list-motywacyjny-ktory-cie-wyrozni-736


PAMIĘTAJ!! Zawsze możesz przyjść do Biura Karier lub wysłać CV na adres: doradztwozawodowe@ur.edu.pl, a my sprawdzimy Twoje dokumenty aplikacyjne.

 

Najnowsze oferty