List motywacyjny

List motywacyjny należy do grupy dokumentów, który zazwyczaj składa się przy staraniach o pracę. LM stanowi swego rodzaju podanie o pracę. Rozwija treść zawartą w CV (rozwija nie znaczy powiela). Treść listu stanowi swego rodzaju informację o tym czego oczekujemy od pracodawcy, na czym nam zależy, po co złożyliśmy do niego podanie, na jakie stanowisko i czego może się od nas spodziewać. Jak nazwa wskazuje list ma zaprezentować również naszą motywację do pracy na danym stanowisku w danej firmie.

W przypadku listu motywacyjnego, tak jak w przypadku CV, nie ma ściśle określonego wzorca. Są za to zasady, którymi należy się kierować i pewna ogólnie przyjęta forma graficzna wynikająca głównie z zawartości naszego listu. List powinien zmieścić się na jednej stronie. Jeśli będzie za długi to jest szansa, że ktoś go nie przeczyta. (Wyjątek może stanowić pracodawca, który np. poszukuje osoby wylewnej. Będzie poszukiwał wtedy długich listów.)

Poniżej znajduje się dokładniejsza instrukcja, jak można napisać list motywacyjny.

 

WZÓR LISTU MOTYWACYJNEGO

Dane personalne
(imię i nazwisko, adres, numer telefonu)
Miejscowość+data

Imię, nazwisko i stanowisko
osoby do której piszesz
nazwa instytucji, adres

Zacznij od:
Szanowny Panie/Pani!
lub od:
Szanowny Panie/Pani+nazwisko osoby, do której piszesz!

 

Wpisz pierwsze zdanie Twojego podania – w zdaniu tym powinna być zawarta prośba o przyjęcie do pracy, informacja skąd wiesz o danym miejscu pracy oraz nazwa stanowiska o jakie się ubiegasz.

Jest to miejsce przeznaczone do rozwinięcia podania – rozwiń (nie powtarzaj!) informacje zawarte w CV, istotne z punktu widzenia pracy o jaką się ubiegasz (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, cechy osobowe, zainteresowania) oraz napisz dlaczego uważasz, że jesteś odpowiednią osobą na dane stanowisko.

Ostatni akapit – zasugeruj gotowość spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakończ podanie słowami:
Z poważaniem
lub
Z wyrazami szacunku

PAMIĘTAJ!! Zawsze możesz przyjść do Biura Karier a my sprawdzimy Twoje dokumenty i rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Najnowsze oferty

Stażysta

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: OFERTA-19/06/2018/4496