FAQ dla Pracodawców

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy usługi Biura Karier UR są bezpłatne?

Usługi świadczone przez Biuro Karier UR na rzecz pracodawców (m.in. dystrybucja ofert: mailing, plakaty, strona internetowa, pomoc w organizacji praktyk studenckich, organizacja „Dzień z Pracodawcą”, Targi Pracy) są bezpłatne.

Co należy zrobić, aby móc rozpowszechniać oferty za pośrednictwem Biura Karier UR?

Biuro Karier UR rozpowszechnia oferty pracy za pośrednictwem Serwisu Pracy Biura Karier UR. Serwis daje możliwość łatwego i szybkiego zamieszczania ofert pracy, stażu, praktyk czy wolontariatu. Pracodawca może bezpłatnie utworzyć swój profil i samodzielnie dodawać i edytować oferty.

Aby składać oferty w serwisie należy utworzyć konto pracodawcy 

 

W jaki sposób Biuro Karier UR dystrybuuje oferty pracy?

Biuro Karier UR rozpowszechnia oferty pracy za pośrednictwem Serwisu Pracy Biura Karier UR.

Każda oferta umieszczona przez pracodawcę w serwisie jest sprawdzana przez pracownika Biura Karier zazwyczaj w ciągu 24 godzin od momentu wpłynięcia. Po zaakceptowaniu generowany jest e-mail dla pracodawcy z linkiem do opublikowanej oferty. Od tego momentu dostęp do oferty mają wszyscy użytkownicy serwisu.

Dodatkowo (w momencie akceptacji) oferta jest drukowana i umieszczana w katalogach tematycznych udostępnianych studentom i absolwentom UR w Biurze Karier UR.

Kto ma dostęp to ofert pracy gromadzonych przez Biuro Karier UR?

Dostęp do ofert w Serwisie Pracy mają wszyscy studenci i absolwenci zarejestrowani w nim.

Czy Biuro Karier prowadzi wstępne rozmowy rekrutacyjne na rzecz firm?

Doradcy zawodowi Biura nie prowadzą wstępnych rozmów kwalifikacyjnych. Seriws rozsyłając oferty prowadzi wstępną selekcję kandydatów poprzez ograniczenie liczby odbiorców. Na podstawie treści oferty pracodawcy określają podstawowe wymagania , następnie są rozsyłane powiadomienia o ofercie tylko do osób, które je spełniają i jednocześnie są zainteresowane pracą w danej branży / zawodzie.

Czy pracodawca może otrzymać wykaz / listę kontaktową osób zarejestrowanych w bazie?

Biuro Karier nie udostępnia firmom danych kontaktowych studentów i absolwentów. Nasza działalność polega na pośredniczeniu w procesie rekrutacyjnym poprzez dystrybucję ofert pracy.

Natomiast serwis umożliwia Pracodawcom wgląd w CV zarejestrowanych osób, pod warunkiem, że osoby te wyrażą przy rejestracji na to zgodę. Użytkownik sam decyduje, czy udostępnić swoje dane / odpowiedzieć na ofertę.

Jakie są możliwości promocji firmy na stronie internetowej Biura Karier UR?

Pracodawcy mogą na stronie internetowej bezpłatnie publikować swoje oferty oraz umieścić swój profil.

1) Publikacja ofert. Na stronie internetowej publikowane są oferty pracy / staży / praktyk / wolontariatu z konkretnym terminem ważności. Aby oferta ukazała się na stronie należy to wyraźnie zaznaczyć w e-mailu z przesyłaną ofertą.

2) Profil pracodawcy. Na stronie internetowej w dziale Pracodawca można (bezpłatnie) umieścić profil - wizytówkę firmy lub organizacji pozarządowej zawierającej informacje o działalności firmy i jej standardach rekrutacyjnych.

Czy istnieje możliwość wywieszenia plakatów na Uczelni za pośrednictwem Biura Karier UR?

Biuro Karier UR dysponuje tablicami ogłoszeń oraz stojakami w których bezpłatnie zamieszczane się plakaty i ulotki związane bezpośrednio z rekrutacją (o spotkaniach rekrutacyjnych firmy, targach pracy, programach praktyk i staży skierowanych do studentów konkretnych kierunków studiów, długoterminowe oferty pracy i staży).

Materiały należy dostarczać na adres: Biuro Karier UR, ul. Mjr. W. Kopisto 2A, 35-315 Rzeszów z dopiskiem "Materiały informacyjne".

Czy istnieje możliwość umieszczenia informacji na portalu lub w newsletterze Biura Karier UR?

Na portalu Biura Karier UR oraz w newsletterze umieszczane są informacje o wydarzeniach związanych z rynkiem pracy takich jak:

  • targi pracy
  • spotkania rekrutacyjne z pracodawcami
  • kursy, warsztaty, szkolenia (bezpłatne)
  • programy i projekty dla studentów/absolwentów
  • stypendia
  • konferencje związane z rynkiem pracy
  • konkursy, w których można wygrać płatne stażu lub praktyki, udział w kursach i szkoleniach etc.

W newsleterze ani na portalu nie będą umieszczane treści reklamowe lub niezwiązane z rynkiem pracy.

Materiały można przesyłać na adres kariera@ur.edu.pl (do wiedzy wszystkich doradców) lub bezpośrednio do redaktora portalu pawelkrajewski@ur.edu.pl. Jeśli informacja ma się pojawić w newsletterze materiały należy przesłać najpóźniej do godz. 15:00 w czwartek. Newsletter jest rozsyłany raz w tygodniu, w piątek.

 

Najnowsze oferty