O Nas

Misją Biura Karier UR jest wsparcie studentów i absolwentów UR w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz  pomoc w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom.

 

Biuro Karier

Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8

35-959 Rzeszów

    Budynek Biblioteki, pokój nr 8 - 10

kariera@ur.edu.pl

http://biurokarier.ur.edu.pl/

poniedziałek - piątek

8:00 15:00


 

mgr Karolina Niemiec – Kierownik 

pokój nr 8

tel. (+48) 17 872 10 92

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: kniemiec@ur.edu.pl

 

mgr Diana Zawora – Zastępca Kierownika

pokój nr 10

tel. (+48) 17 872 14 72

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: dzawora@ur.edu.pl

 

 • Całokształt spraw związanych z organizacją i obsługą administracyjno-finansową studenckich praktyk programowych na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, Wydziale Biotechnologii oraz na Wydziale Sztuki.

 


Zespół:

 

mgr Paweł Krajewski

pokój 9

tel: (+48) 17 872 10 27

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: pawelkrajewski@ur.edu.pl

 • Aktualizacja oferty pracy, staży, praktyk w kraju i zagranicą,
 • Administracja serwisem pracy biurokarier.ur.edu.pl oraz serwisami społecznościowymi Biura Karier UR (Facebook, YouTube),
 • Koordynacja programu ponadprogramowych praktyk studenckich, wydawanie porozumień dotyczących organizacji praktyk ponadprogramowych dla studentów i absolwentów,
 • Informacja o praktykach, stażach, studiach podyplomowych, warsztatach, szkoleniach i prezentacjach firm,
 • Tworzenie sylwetek zawodowych absolwentów i success story,
 • Koordynacja organizowanych przez Biuro Karier Uniwersyteckich Targów Pracy,
 • Działalność promocyjna i marketingowa Biura Karier,
 • Monitoring losów zawodowych absolwentów.

 

mgr Agnieszka Kisielewska

pokój 9

tel: (+48) 17 872 14 00/10 27

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: akisielewska@ur.edu.pl

 • Całokształt spraw związanych z doradztwem zawodowym w Projekcie Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia w ramach POWER 2014-2020.
 • Udzielenie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.
 • Udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych
  w szczególności o ofercie uczelni, zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i dalszego kształcenia.
 • Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy zgodnie z wykształceniem i kierunkiem studiów uczestnika projektu.
 • Pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, diagnozę jego potencjału i preferencji zawodowych, analizę informacji z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań
  i predyspozycji zawodowych, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej.
 • Udzielanie porad indywidualnych w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmujących m.in. kwestie prawne, pozyskiwania finansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych).
 • Udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości podnoszenia kompetencji i potwierdzania kwalifikacji.
 • Wspieranie uczestników projektu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na konkretne oferty pracy, w przygotowaniu do rozmowy o pracę, w kontaktach z pracodawcami.

 

mgr Marta Kot

pokój 9

tel. (+48) 17 872 10 27

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: mkot@ur.edu.pl

 • Całokształt spraw związanych z doradztwem zawodowym indywidualnym i grupowym.
 • Współpraca z pracodawcami w zakresie organizacji panelowych i branżowych spotkań pracodawców ze studentami i absolwentami, tzw. „Dzień z Pracodawcą”,
 • Organizacja szkoleń i warsztatów prowadzonych przez specjalistyczne firmy i instytucje,
 • Administracja serwisami społecznościowymi Biura Karier UR (Facebook, YouTube),
 • Współpraca z Agencjami Doradztwa Personalnego i Pośrednictwa Pracy oraz z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP,
 • Współpraca z organizacjami młodzieżowymi – m.in. z Samorządem Studentów UR,
 • Działalność promocyjna i marketingowa Biura Karier,
 • Monitoring losów zawodowych absolwentów.

 

mgr Aleksandra Fic

pokój 10

tel. (+48) 17 872 14 00

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: afic@ur.edu.pl

 

 • Całokształt spraw związanych z organizacją i obsługą administracyjno-finansową studenckich praktyk programowych na Wydziale Pedagogicznym oraz na Wydziale Ekonomii.

 

mgr Małgorzata Jodłowska

pokój 10

tel. (+48) 17 872 14 17

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: mjodlowska@ur.edu.pl

 

 • Całokształt spraw związanych z organizacją i obsługą administracyjno-finansową studenckich praktyk programowych na Wydziale Filologicznym oraz na Wydziale Wychowania Fizycznego.

 

mgr Paulina Stankiewicz

pokój 10

tel. (+48) 17 872 14 17

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: pstankiewicz@ur.edu.pl

 

 • Całokształt spraw związanych z organizacją i obsługą administracyjno-finansową studenckich praktyk programowych na Wydziale Matematyczno – PrzyrodniczymPrawa i Administracji oraz na Wydziale Socjologiczno-Historycznym.

 

mgr Ewelina Pelc

pokój 10

tel. (+48) 17 872 14 72

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: epelc@ur.edu.pl

 

 • Całokształt spraw związanych z organizacją i obsługą administracyjno-finansową studenckich praktyk programowych na Wydziale Medycznym oraz na Wydziale Muzyki.

 

Najnowsze oferty

Grafik

Miejsce pracy: Rzeszów

Nr ref.: OFERTA-24/04/2019/4970