O Nas

Misją Biura Karier UR jest służenie studentom i absolwentom UR w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz  pomoc w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom.

 

Biuro Karier

Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8

35-959 Rzeszów

    Budynek Biblioteki, pokój nr 8 - 11

kariera@ur.edu.pl 

http://biurokarier.ur.edu.pl/

poniedziałek - piątek

8:00 15:00


BIURO KARIER

Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

mgr Karolina Niemiec – Kierownik 

w zastępstwie mgr Diana Zawora – Zastępca Kierownika

pokój nr 9

tel. (+48) 17 872 10 92

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: kariera@ur.edu.pl

 

mgr Diana Zawora – Zastępca Kierownika

pokój nr 11

tel. (+48) 17 872 14 72

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: dzawora@ur.edu.pl

 • Całokształt spraw związanych z organizacją i obsługą administracyjno-finansową studenckich praktyk programowych na Wydziale Medycznym.
 • Całokształt spraw związanych z praktykami studentów zagranicznych.

Zespół:

 

 

pokój 8

tel: (+48) 17 872 10 27

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: 

 • Współpraca z pracodawcami w zakresie organizacji panelowych i branżowych spotkań pracodawców ze studentami i absolwentami, tzw. „Dzień z Pracodawcą”,
 • Organizacja szkoleń i warsztatów prowadzonych przez specjalistyczne firmy i instytucje,
 • Administracja serwisami społecznościowymi Biura Karier UR (Facebook, YouTube),
 • Prowadzenie i organizacja Klubu Absolwenta UR,
 • Współpraca z Agencjami Doradztwa Personalnego i Pośrednictwa Pracy oraz z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP,
 • Współpraca z organizacjami młodzieżowymi – m.in. z Samorządem Studentów UR,
 • Działalność promocyjna i marketingowa Biura Karier,
 • Monitoring losów zawodowych absolwentów.

 

mgr Paweł Krajewski

pokój 8

tel: (+48) 17 872 10 27

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: pawelkrajewski@ur.edu.pl

 • Aktualizacja oferty pracy, staży, praktyk w kraju i zagranicą,
 • Administracja serwisem pracy biurokarier.ur.edu.pl,
 • Koordynacja programu dobrowolnych praktyk studenckich, wydaje porozumienia dotyczące organizacji praktyk ponadprogramowych dla studentów i absolwentów,
 • Informacja o praktykach, stażach, studiach podyplomowych, warsztatach, szkoleniach i prezentacjach firm,
 • Tworzenie sylwetek zawodowych absolwentów i success story,
 • Koordynacja organizowanych przez Biuro Karier Uniwersyteckich Targów Pracy,
 • Działalność promocyjna i marketingowa Biura Karier,
 • Monitoring losów zawodowych absolwentów.

 

Elżbieta Bosek

pokój 11

tel. (+48) 17 872 14 17

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: elbosek@ur.edu.pl

 • Całokształt spraw związanych z organizacją i obsługą administracyjno-finansową studenckich praktyk programowych na Wydziale Pedagogicznym.

 

mgr Aleksandra Fic

pokój 11

tel. (+48) 17 872 14 00

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: afic@ur.edu.pl

 • Całokształt spraw związanych z organizacją i obsługą administracyjno-finansową studenckich praktyk programowych na Wydziale Biologiczno-Rolniczym, Wydziale Ekonomii, Wydziale Wychowania Fizycznego oraz na Pozawydziałowym Zamiejscowym Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych.

 

mgr Małgorzata Jodłowska

pokój 11

tel. (+48) 17 872 14 17

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: mjodlowska@ur.edu.pl

 • Całokształt spraw związanych z organizacją i obsługą administracyjno-finansową studenckich praktyk programowych na Wydziale Filologicznym oraz na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym (tylko kierunek Matematyka).

 

mgr Paulina Stankiewicz

pokój 11

tel. (+48) 17 872 14 00

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: pstankiewicz@ur.edu.pl

 • Całokształt spraw związanych z organizacją i obsługą administracyjno-finansową studenckich praktyk programowych na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym, Wydziale Muzyki , Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Sztuki, Wydziale Socjologiczno-Historycznym.

 

mgr Ewelina Pelc

pokój 11

tel. (+48) 17 872 14 72

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: epelc@ur.edu.pl

 • Całokształt spraw związanych z organizacją i obsługą administracyjno-finansową studenckich praktyk programowych na Wydziale Medycznym.

 

mgr Rafał Psiurski

pokój 11

tel. (+48) 17 872 14 72

fax (+48) 17 872 10 96

e-mail: r.psiurski@ur.edu.pl

 • Całokształt spraw związanych z doradztwem zawodowym.

Najnowsze oferty

Stażysta

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: OFERTA-19/06/2018/4496