Spotkania ze studentami/absolwentami

Skuteczną formą promocji firmy, jako interesującego i wiarygodnego pracodawcy, jest umożliwienie studentom lepszego, bezpośredniego jej poznania.

Cykl „Dzień z Pracodawcą” to prosty sposób prezentacji firmy w środowisku akademickim, który jednocześnie stwarza możliwość „wyławiania talentów”. Jest to dobry moment na ogłoszenie rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego lub konkursu stażowego. Z doświadczenia wynika, że mile widziane, oprócz standardowej prezentacji, są rozmaite case study, które dodatkowo przyciągają studentów.

Spotkanie z Pracodawcą może przyjąć dwie formy:

  • wizyta przedstawicieli firmy w Uniwersytecie Rzeszowskim

bądź

  • wizyta zorganizowanej grupy studentów w siedzibie Pracodawcy.


Biuro Karier zajmuje się promocją spotkania wśród studentów i absolwentów. Prowadzi zapisy uczestników oraz zapewnia salę w budynkach UR.

Z Państwa strony oczekujemy przedstawienia zakładanej zawartości prezentacji oraz przygotowania plakatów informujących o wydarzeniu z dodanym logotypem Biura Karier. W przypadku spotkania w firmie pomocne byłoby również zorganizowanie środków transportu dla studentów (wynajęty autokar lub wskazanie na transport publiczny).

W sprawie „Dnia z Pracodawcą” prosimy o kontakt z Koordynatorem Sekcji Biura Karier,

tel./fax: 17 872 10 27

e-mail: pawelkrajewski@ur.edu.pl lub kariera@ur.edu.pl

 

Najnowsze oferty