Doradztwo zawodowe

 

Stawiasz pierwsze kroki na rynku pracy i nie wiesz od czego zacząć? Jeśli tak to na pewno potrzebujesz profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych i konsultacji. Przyjdź na indywidualne spotkanie z doradcą w Biurze Karier UR.

 

Korzyści z rozmowy z doradcą zawodowym:

Zdobędziesz wiedze na temat rynku pracy - doradca zawodowy powie ci, jakie są obecnie trendy, jakie kompetencje są poszukiwane przez pracodawców. Ponadto wskaże Ci możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego. To pozwoli Ci w podjęciu decyzji, w jakie obszary warto inwestować oraz gdzie skierować swoją uwagę, by osiągnąć sukces.


Zdiagnozujesz swoje predyspozycje zawodowe i personalne – doradca zawodowy podpowie Ci, jakie zawody i typy pracy byłyby dla Ciebie najlepsze – zgodne z Twoimi predyspozycjami, kompetencjami, zainteresowaniami i wykształceniem


Wybierzesz ścieżkę kariery - wybór studiów odpowiednich do predyspozycji i planów życiowych lub omówienie sensu wybranego już kierunku studiów


Zaplanujesz własną działalność gospodarczą – doradca zawodowy podpowie, gdzie szukać wsparcia informacyjno-finansowego na otworzenie własnej działalności gospodarczej oraz jak krok po kroku założyć własną firmę


Poznasz metody poszukiwania pracy – doradca zawodowy zaznajomi Cię z najskuteczniejszymi metodami poszukiwania pracy, zapozna Cię z poszczególnymi etapami rekrutacji, co ułatwi Ci wejście na rynek pracy


Skonsultujesz dokumenty aplikacyjne – doradca zawodowy przeanalizuje CV oraz list motywacyjny pod kątem interesującej Cię oferty pracy, praktyki lub stażu


Wybierzesz odpowiednie miejsce praktyk – doradca pomoże wybrać firmę / instytucję/organizację, która najlepiej rozwinie Twoje kompetencje i podniesie kwalifikacje na rynku pracy

  

 

Spotkania doradcze prowadzone w Biurze Karier UR są poufne.

Skorzystaj z tej możliwości. To inwestycja w przyszłość, która wymaga wyłącznie Twoich chęci i czasu.

 

Jak się umówić na spotkanie z doradcą zawodowym?

Wystarczy wysłać email na adres: doradztwozawodowe@ur.edu.pl lub zadzwonić pod nr 17 872 10 27 i zgłosić chęć udziału w spotkaniu.

W e-mailu zwrotnym lub podczas rozmowy telefonicznej otrzymasz szczegóły dotyczące spotkania i potwierdzenie terminu konsultacji. Zapraszamy! Spotkania odbywają się w siedzibie Biura Karier UR.

Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego.

Korzystając z formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

* Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) oraz w zgodzie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności w tym w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1).

Administratorem Danych Osobowych, jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów, tel. + 48 17 872 10 00 (centrala telefoniczna), tel/fax: + 48 17 872 12 65, e-mail: info@ur.edu.pl, NIP: 813-32-38-822, REGON: 691560040.
Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem +48 17 872 34 39, +48 17 872 36 46 oraz adresem e-mail: iod@ur.edu.pl.
Przekazane przez Ciebie dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie
Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz również prawo do żądania przenoszenia danych.
W każdym czasie masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
Dane osobowe podajesz dobrowolnie, a odmowa ich podania nie wywołuje żadnych skutków wobec Ciebie, poza brakiem kontaktu ze strony pracownika Biura Karier UR.

 

 

Najnowsze oferty