CV

Czym właściwie jest CV i jakie są jego rodzaje?

Skrót CV pochodzi od łacińskich słów curriculum vitae, które w wolnym tłumaczeniu oznaczają „przebieg życia”. Często zamiennie używa się skrótu CV lub pełnej nazwy „curriculum vitae.

Rodzaje:

Życiorys chronologiczny - zawiera dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, a także najważniejszych umiejętności i zainteresowań z zachowaniem zasad odwrotnej chronologii, czyli jako pierwsza wpisywana jest ostatnio ukończona szkoła, a w przypadku kariery zawodowej – ostatnie miejsca zatrudnienia.

Życiorys funkcjonalny – inaczej życiorys umiejętności – polega na uwydatnieniu swoich umiejętności i kwalifikacji preferowanych w pracy, o którą się ubiega, oraz prezentacji swego celu zawodowego. Dane dotyczące doświadczenia zawodowego i wykształcenia ograniczone są do minimum; prezentowane są również w porządku odwrotnie chronologicznym.

Europass CV – standardowy formularz stosowany przez osoby poszukujące pracy za granicą – wprowadzony przez Komisję Europejską jako wzór życiorysu zawodowego obowiązującego w krajach UE.

 

Jak napisać CV?

Przyjrzyj się, jakie informacje powinny zawierać jego poszczególne elementy:

 

1. CURRICULUM VITAE - nagłówek CV

 

2. DANE OSOBOWE

W tym miejscu wpisz swoje dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • adres (aktualny adres zamieszkania, a nie zameldowania)
 • telefon
 • e-mail (zwróć uwagę na to, żeby w adresie pojawiło się Twoje imię i nazwisko lub inicjały, np. anna.kowalska@; nie podawaj swojego nieoficjalnego adresu e-mail, ponieważ jest to nieprofesjonalne i może być źle odebrane przez pracodawcę)
 • datę urodzenia
 • Jeśli decydujesz się na zamieszczenie w CV zdjęcia, to warto wybrać je bardzo starannie. Umożliwi Ci ono zrobienie dobrego pierwszego wrażenia na osobie prowadzącej rekrutację bądź potencjalnym pracodawcy. Fotografia powinna być profesjonalna i estetyczna. Nie dołączaj do CV  swoich prywatnych zdjęć  (np. z wakacji czy spotkania rodzinnego)

 

3. WYKSZTAŁCENIE

W tym miejscu wpisz szkoły, które ukończyłeś. Pamiętaj, by wpisywać je w odwrotnej chronologii:

Szkoła wyższa:

data rozpoczęcia i zakończenia nauki

nazwa uczelni

kierunek

specjalność (w niektórych sytuacjach można także podać tytuł pracy dyplomowej – jeśli ma to związek ze stanowiskiem, na które aplikujesz)

 

Szkoła średnia:

data rozpoczęcia i zakończenia nauki

nazwa szkoły

Jeśli skończyłeś już studia lub informacja o profilu szkoły średniej nie ma żadnego związku ze stanowiskiem, na które aplikujesz, pomiń ten element w swoim CV.

 

4. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

W tym miejscu wpisz swoje doświadczenie zawodowe. Jeśli jesteś absolwentem lub Twoja droga zawodowa dopiero się rozpoczyna, wymień odbyte staże oraz praktyki. Natomiast gdy masz bardzo duże doświadczenie zawodowe, wykaż tylko te miejsca pracy, które są pokrewne ze stanowiskiem, na które aplikujesz. Pamiętaj, w tym punkcie również obowiązuje odwrotna chronologia.

 • data rozpoczęcia i zakończenia pracy (miesiąc/rok)
 • nazwa firmy (możesz napisać także branżę)
 • stanowisko, na którym pracowałeś, krótki opis zakresu obowiązków najlepiej od pauz

 

5. DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ

W tym miejscu możesz napisać o udziale w konkursach, przynależności do różnego rodzaju organizacji, kół naukowych, działalności w organizacjach studenckich itp. Ten punkt możesz ominąć, gdy takiej działalności nie prowadziłeś.

 

6. UMIEJĘTNOŚCI

W tym miejscu przedstawiasz swoje zdolności. Pisz precyzyjnie, a nie ogólnikowo. Jeśli:

znasz język angielski, napisz, w jakim stopniu; gdy posiadasz certyfikaty, koniecznie to zaznacz,

posiadasz umiejętność obsługi komputera, powinieneś wyszczególnić, jakie znasz programy.

 

7. ZAINTERESOWANIA

Jeśli masz zainteresowania lub hobby, to warto je opisać. Unikaj ogólników tj. film, muzyka, sport.  Sprecyzuj swoje zainteresowania np. muzyka klasyczna, bieganie, fotografia portretowa. Warto także wpisać zainteresowania związane z branżą.

 

8. KLAUZULA O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH zgodna z RODO

Pamiętaj, by umieścić tę klauzulę; bez niej potencjalny pracodawca nie może nawet do Ciebie zadzwonić. Może ona brzmieć następująco:

Ogólna: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Pod konkretną ofertę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez (koniecznie wpisać nazwę firmy) moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez (koniecznie wpisać nazwę firmy) moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

9. Czytelny podpis w przypadku składani CV osobiście.

 

FORMATOWANIE CV

Samo przedstawienie umiejętności w korzystnym świetle nie wystarczy. Powinieneś zadbać o to, aby Twoje CV było atrakcyjne dla przyszłego pracodawcy:

 • Pisz wyraźną i czytelną na wydruku komputerowym czcionką o rozmiarze 10–12 pkt; mniejsza czcionka jest mało czytelna, większa może zostać odebrana jako próba ukrycia małego doświadczenia, ponieważ daje pozory większej ilości tekstu.
 • Najlepsze czcionki to: Arial, Tahoma lub Verdana; Times New Roman, mimo iż jest powszechnie używany w pismach służbowych, nie nadaje się najlepiej do CV
 • Nie stosuj kolorowych czcionek, znaków graficznych, kolorowego tła, zwłaszcza w jaskrawych kolorach utrudniających odczytanie tekstu, a także obrazków, rysunków, animowanych ikonek, banerów, chyba że aplikujesz do agencji reklamowej lub branży artystycznej – tam odrobina kreatywności może zostać doceniona, oczywiście w pewnych granicach (dodatki nie mogą tłumić treści).
 • Warto zastosować punktory, wcięcia, różne style tej samej czcionki (bold i italic). Należy jednak zachować umiar, w innym wypadku może powstać wrażenie, że nie potrafisz wyodrębnić rzeczy ważnych; nie stosuj wielkich liter w całym tekście – wbrew pozorom nie jest to czytelne.
 • Zwracaj uwagę na formatowanie tekstu (odpowiednio ustawione marginesy, wypunktowanie),
 • Sprawdź pisownie i zasady interpunkcji,
 • Pamiętaj o liczbach (np. ile osób nadzorowałeś, jakie zadania sprzedażowe realizowałeś) – ilościowe dane są przekonujące!
 • CV zapisz w formacie pdf - zagwarantuje nienaruszalność układu tekstu.

Źródło: http://zielonalinia.gov.pl/CV-w-pigulce-Prosta-recepta-na-zatrudnienie-735

 

 

 

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na otrzymywanie interesujących ofert od pracodawców – uzupełnij swój profil oraz preferencje zawodowe:

 formularz rejestracyjny

 

PAMIĘTAJ!! Zawsze możesz przyjść do Biura Karier lub wysłać CV na adres: doradztwozawodowe@ur.edu.pl, a my sprawdzimy Twoje dokumenty aplikacyjne.

 

 

 

 

Najnowsze oferty