Poradnik „KIERUNEK – ZAWÓD” cz. 3

Data aktualności: 23-07-2020

Poradnik „KIERUNEK – ZAWÓD” cz. 3

Poradnik „KIERUNEK – ZAWÓD” cz. 3

BIOLOGIA - BIOLOG

Kolejny z kierunków który chcemy zaprezentować jest polecany osobom które interesują się otaczającym światem, chciałby prowadzić badania i przygotowywać publikacje naukowe. Biologia to bardzo szeroka dziedzina. Z roku na rok przybywa osób, które na maturze wybierają biologię. Zainteresowanie tym przedmiotem bierze się poniekąd z możliwości późniejszego zatrudnienia, kariery naukowej, zawodowej jakie daje ukończenie kierunków przyrodniczych. Osoby, które decydują się na wykonywanie wspomnianego zawodu powinny na początek określić to czym chcą się zajmować w przyszłości by wiedzieć na czym się skupiać bardziej. Przedmiotem zainteresowania biologa mogą być rośliny (botanik), zwierzęta (zoolog), mikroorganizmy (mikrobiolog) lub też chemiczny skład i właściwości samej materii ożywionej (biochemik).

KTO MOŻE ZOSTAĆ BIOLOGIEM?

Biologia jako kierunek przyrodniczy oparta jest na zgłębianych od wieków dziedzinach. Jej znaczenie i wartość cały czas rośnie. Studia typu przyrodniczego dają praktyczny zawód. Wymagają jednak od studentów umiejętności łączenia wiedzy z wielu dyscyplin. Warto mieć podstawową wiedzę z najważniejszych jej dziedzin jakimi są: biologia ewolucyjna i ekologia, zoologia, botanika i mykologia, fizjologia, anatomia, cytologia i histologia, chemia i biochemia, biofizyka, genetyka, mikrobiologia, embriologia i biologia rozwoju, techniki mikroskopowe, molekularne i chromatograficzne. Aby pracować w zawodzie biologa należy ukończyć studia wyższe na kierunku biologia.

JAKIE CECHY POWINIEN POSIADAĆ DOBRY BIOLOG?

Wytrwałość, umiejętność pracy w warunkach monotonnych, cierpliwość, dokładność, chęć poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, dobra współpraca w grupie, niezależność w opiniach i doborze metod pracy, umiejętność precyzowania myśli i przekazywania informacji w jasny i przejrzysty sposób, zainteresowania techniczne ułatwiające korzystanie z często bardzo skomplikowanej aparatury pomiarowej, dobry wzrok, widzenie stereoskopowe, dobre powonienie, dobry słuch, zręczność rąk i palców, dobra pamięć, umiejętność koncentracji i podzielność uwagi, koordynacja wzrokowo-ruchowa, refleks i spostrzegawczość.

STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA?

Pierwszy etap na drodze kariery biologa to ukończenie studiów. Studia I oraz II stopnia na kierunku biologia oferuje m.in. Uniwersytet Rzeszowski w Kolegium Nauk Przyrodniczych. Aby dostać się na ten wymarzony kierunek należy na maturze zdawać:

przedmiot obowiązkowy:

Dla kandydatów z „nową maturą”
1 przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, fizyka z astronomią lub fizyka, geografia, matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Dla kandydatów z „starą maturą”
1 przedmiot spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia lub matematyka

przedmiot dodatkowy: Język obcy wskazany przez kandydata

Dokładne zasady rekrutacji na ten kierunek znajdziecie na stronie:

https://ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiowzasady-rekrutacji/biologia

RYNEK PRACY DLA BIOLOGA

Absolwenci kierunku biologia mogą pracować w:
- laboratoriach badawczych, analitycznych, środowiskowych,
- szkołach oraz innych placówkach edukacyjnych (po ukończeniu uzupełniającego kursu pedagogicznego),
- terenowych stacjach badawczych oraz w placówkach związanych z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną,
- firmach o profilu farmaceutycznym, medycznym, mikrobiologicznym,
- muzeach, centrach nauki oraz placówkach popularyzujących naukę,
- urzędach administracji państwowej i samorządowej.

Rada dla osób które w przyszłości chciałyby zostać biologami:

Na co zwrócić uwagę na studiach aby właściwie przygotować się do wykonywania zawodu biologa?

Jeżeli już studiujesz na kierunku biologia, zwróć uwagę na to aby zdobyć jak najwięcej doświadczenia praktycznego. Posiadając już pewną wiedzę warto zaangażować się w działalność kół naukowych, odbywać staże, praktyki a także nawiązać współpracę z laboratoriami, firmami o profilu farmaceutycznym, medycznym, mikrobiologicznym, Sekcja Biura Karier oferuje studentom UR praktyki ponadprogramowe. Samodzielnie wybieracie miejsce odbywania praktyk. Szczegóły na stronie biurokarier.ur.edu.pl lub pod nr tel. 17 872 10 27 lub e-mail kariera@ur.edu.pl.

Jak przygotować się do zawodu biologa w szkole średniej?

Warto zwrócić szczególną uwagę na przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia: biologia, chemia, fizyka z astronomią lub fizyka, geografia, matematyka. Rozszerzona matura z biologii, która stanowi istotny argument w walce o indeks jest dość trudnym egzaminem, dlatego jeżeli decydujesz się na ten egzamin nie odkładaj nauki na ostatnie miesiące szkoły średniej. Zapisz się na kółka biologiczne itp. Startuj w konkursach z tych przedmiotów.

Co możesz zrobić już teraz będąc w szkole podstawowej? 

Jeżeli jesteś w szkole podstawowej to zwróć uwagę na to, że na pewno właściwym wyborem będzie liceum o profilu np. biologiczno-chemicznym.

Lista aktualności

Najnowsze oferty