Poradnik „KIERUNEK – ZAWÓD” cz. 2

Data aktualności: 28-04-2020

Poradnik  „KIERUNEK – ZAWÓD” cz. 2

Poradnik „KIERUNEK – ZAWÓD” cz. 2

PRAWO - PRAWNIK

 

Prezentujemy kolejny kierunek studiów i zawód o który często pytacie podczas spotkań z nami – jest to kierunek PRAWO i zawód PRAWNIK. To wciąż jeden z prestiżowych zawodów, dlatego studia na tym kierunku cieszą się dużym zainteresowaniem. Przygotowanie do wykonywania tego zawodu wymaga jednak dużo czasu i pracy. Samo ukończenie studiów prawniczych jest wymagające, bo student musi opanować dużą ilość materiału i wciąż być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami. Z tego względu trzeba być osobą zdyscyplinowaną i nastawioną na systematyczne pogłębianie swojej wiedzy.

ZAWÓD prawnik

KTO MOŻE ZOSTAĆ PRAWNIKIEM?

Prawnikiem może zostać każdy kto ukończy pięcioletnie studia na kierunku prawo (w tym przypadku nie ma podziału na studia licencjackie i magisterskie). Studia kończą się obroną pracy magisterskiej i można już rozpocząć poszukiwanie zatrudnienia. Prawnik jest to najniższy stopień zawodowy jeśli chodzi o zawody prawnicze, których jest wiele. Jeżeli chcemy kontynuować edukację to kolejnym etapem jest aplikacja czyli praktyka absolwenta studiów prawniczych, która ma na celu przygotowanie do wykonywania poszczególnych zawodów prawniczych. Aby się na nią dostać, trzeba zdać egzamin (egzamin jest taki sam w całym kraju dla wszystkich kandydatów).

Czas trwania poszczególnych aplikacji jest następujący:

adwokacka – 3 lata

radcowska – 3 lata

ogólna – 1 rok

sędziowska – 3 lata

prokuratorska – 3 lata

komornicza – 2 lata

notarialna – 3 lata i 6 miesięcy

legislacyjna – 10 miesięcy

rzecznikowska – 3 lata

kuratorska – 1 rok

dyplomatyczno – konsularna – 1 rok

JAKIE CECHY POWINIEN POSIADAĆ DOBRY PRAWNIK?

Empatia, wyrozumiałość, umiejętność analizowania i łączenia faktów, umiejętność wyznaczania granic, dobra organizacja pracy, uczciwość, lojalność, dyskrecja, komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, spostrzegawczość, samodyscyplina, dokładność, odporność na stres, zdolność logicznego myślenia, spokój, opanowanie, umiejętność nawiązania kontaktu z klientem.

STUDIA NA KIERUNKU PRAWO?

Pierwszy etap na drodze kariery prawniczej to ukończenie studiów i są to 5-letnie jednolite studia magisterskie. Dopiero po ich ukończeniu można przystąpić do dalszego kształcenia związanego z konkretną dziedziną prawa. Studia na kierunku prawo oferuje m.in. Uniwersytet Rzeszowski. Aby dostać się na ten wymarzony kierunek należy na maturze zdawać:

przedmiot obowiązkowy: historia albo wiedza o społeczeństwie – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

przedmiot dodatkowy: język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

 

Dokładne zasady rekrutacji na ten kierunek znajdziecie na stronie:

https://www.ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiow/prawo

Absolwenci studiów prawniczych przygotowani są do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych. 

RYNEK PRACY DLA PRAWNIKA 

Każdego roku studia prawnicze kończy kolejne grono potencjalnych adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, notariuszy czy komorników. Pracy jednak nie brakuje. Poza klientami indywidualnymi istnieją jeszcze firmy.Po ukończeniu studiów prawniczych absolwenci przygotowani są do do pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej oraz do podjęcia studiów III stopnia. Mają kwalifikacje do pracy w organach administracji, w sądach, prokuraturach, w kancelariach adwokackich i notarialnych oraz w przedsiębiorstwach.

Rada dla osób które w przyszłości chciałyby zostać prawnikami:

Na co zwrócić uwagę na studiach aby właściwie przygotować się do wykonywania zawodu prawnika?

Jeżeli już studiujesz na kierunku prawo, zwróć uwagę na to aby zdobyć jak najwięcej doświadczenia praktycznego. Posiadając już pewną wiedzę warto zaangażować się w działalność kół naukowych, odbywać staże, praktyki a także nawiązać współpracę z kancelarią prawną, działem prawnym firmy, sądem lub urzędem. Sekcja Biura Karier oferuje studentom UR praktyki ponadprogramowe. Samodzielnie wybieracie miejsce odbywania praktyk. Szczegóły na stronie biurokarier.ur.edu.pl lub pod nr tel. 17 872 10 27 lub e-mail kariera@ur.edu.pl.

Jak przygotować się do zawodu prawnika w szkole średniej?

Warto zwrócić szczególną uwagę na przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia; historię, wiedzę o społeczeństwie oraz język polski. Zapisz się na kółka historyczne itp. Startuj w konkursach z tych przedmiotów. Przed maturą zapisz się na kursy z przedmiotów kierunkowych przygotowujące do matury i studiów.

Co możesz zrobić już teraz będąc w szkole podstawowej? 

Jeżeli jesteś w szkole podstawowej to zwróć uwagę na to, że na pewno właściwym wyborem będzie liceum o profilu humanistycznym.

 

Lista aktualności

Najnowsze oferty