Poradnik "KIERUNEK-ZAWÓD"

Data aktualności: 07-04-2020

Poradnik

Rozpoczynamy publikowanie poradnika
„KIERUNEK - ZAWÓD”

Nie bez powodu na początek prezentacja kierunku LEKARSKIEGO oraz zawodu LEKARZA, ponieważ w obecnej sytuacji jest to zawód o którym mówi się ostatnio najczęściej. To jeden z najbardziej odpowiedzialnych zawodów, gdyż podejmowane działania wpływają na życie drugiego człowieka. Życie przyszłego lekarza zostaje podporządkowane innym, a praca nie trwa tylko osiem czy dwanaście godzin. Ze względu na szybki rozwój nauki jaką jest medycyna, lekarz musi ciągle się dokształcać.

ZAWÓD LEKARZ

KTO MOŻE ZOSTAĆ LEKARZEM?

Lekarzem może zostać osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji.

JAKIE CECHY POWINIEN POSIADAĆ DOBRY LEKARZ?

Odpowiedzialność, sumienność, spostrzegawczość, wrażliwość i współczucie dla cierpienia, samodyscyplina, dokładność, odporność na stres, zdolność logicznego myślenia, tolerancja, spokój, opanowanie, umiejętność nawiązania kontaktu z pacjentem, bezinteresowność.

JAK ZOSTAĆ LEKARZEM?

Pierwszy etap na drodze kariery lekarskiej to ukończenie studiów i są to 6-letnie jednolite studia magisterskie. Dopiero po ich ukończeniu i odbyciu obowiązkowego stażu, można przystąpić do dalszego kształcenia związanego z konkretną dziedziną medycyny. Studia na kierunku lekarskim oferuje m.in. Uniwersytet Rzeszowski. Aby dostać się na ten wymarzony kierunek należy na maturze zdawać:
przedmiot obowiązkowy: biologia – część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym
przedmiot dodatkowy: chemia, matematyka, fizyka lub fizyka z astronomią – jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Dokładne zasady rekrutacji na ten kierunek znajdziecie na stronie:

https://www.ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-/kierunki-studiow/kierunek-lekarski

RYNEK PRACY DLA LEKARZA

Po sześcioletnich studiach magisterskich rynek pracy nie jest oczywiście całkowicie otwarty dla lekarzy, ponieważ po tych studiach można zostać tylko lekarzem ogólnym. Dopiero po  dbyciu specjalizacji w konkretnej dziedzinie medycznej lekarz może w pełni wykonywać swój zawód. Tytuł lekarza specjalisty w danej dziedzinie uzyskuje się po odbyciu trwającego 2-6 lat szkolenia w trakcie pracy zawodowej. Lekarz może podjąć pracę w: szpitalach, klinikach, zakładach opieki zdrowotnej, przychodniach, prywatnych gabinetach lekarskich, sanatoriach, stacjach pogotowia ratunkowego, placówkach naukowo badawczych oraz uczelniach wyższych. Większość lekarzy, którzy pracują w instytucjach publicznych, po kilkuletniej praktyce lekarskiej zakłada gabinety prywatne.

WSKAZÓWKI DLA OSÓB KTÓRE W PRZYSZŁOŚCI CHCĄ ZOSTAĆ LEKARZAMI:

Na co zwrócić uwagę na studiach aby właściwie przygotować się do wykonywania zawodu lekarza?

Jeżeli już studiujesz na kierunku lekarskim, zwróć uwagę na to aby zdobyć jak najwięcej doświadczenia praktycznego. Posiadając już pewną wiedzę warto zaangażować się w działalność kół naukowych. Najcenniejszym doświadczeniem praktycznym jakie można zdobyć podczas studiów są z pewnością dyżury na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. To tam właśnie macie okazję zmierzyć się z różnymi przypadkami i możecie przećwiczyć w praktyce umiejętności pracy pod presją. Sekcja Biura Karier oferuje studentom UR praktyki ponadprogramowe. Samodzielnie wybieracie miejsce odbywania praktyk. Szczegóły na stronie biurokarier.ur.edu.pl lub pod nr tel. 17 872 10 27 lub e-mail kariera@ur.edu.pl.

Jak przygotować się do zawodu lekarza w szkole średniej?

Warto zwrócić szczególną uwagę na przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia; biologię, chemię i matematykę lub fizykę, a także edukację dla bezpieczeństwa gdzie nauczysz się zasad pierwszej pomocy. Zapisz się na kółka biologiczne, chemiczne itp. Startuj w konkursach z tych przedmiotów. Przed maturą zapisz się na kursy z przedmiotów kierunkowych przygotowujące do matury i studiów.

Co możesz zrobić już teraz będąc w szkole podstawowej?

Jeżeli jesteś w szkole podstawowej to zwróć uwagę na to, że na pewno właściwym wyborem będzie nauka w szkole o profilu medycznym lub np. w klasie o profilu biologiczno-chemicznym.

Lista aktualności

Najnowsze oferty