WYNIKI REKRUTACJI - Szkolenie ONLINE z UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH NA RYNKU PRACY edycja 2

Data aktualności: 15-02-2021

Szkolenie z Umiejętności Miękkich na rynku pracy edycja 2 - ze względu na zaistniałą sytuacje szkolenie odbędzie się zdalnie za pomocą platformy Teams 365.

 

Lista rankingowa:

 

Osoby zakwalifikowane (nr albumu):

98973
106648
100327
102043
102017
108963
101184
102736
103085
109414
106256
96169
108192
114269
88989
110089
108327
103888
100241
90504

 

*Osoby zakwalifikowane otrzymają maila z potwierdzeniem oraz dokumentacją. 

 

*Osoby które dostarczą do Sekcji Biura Karier prawidłowo wypełnione dokumenty do dnia 19.02.2021 w godzianach 8.00-15.00 zostaną zakwalifikowane na szkolenie i otrzymają zaproszenie na adres mailowy do spotkania na platformie Teams 365. W przypadku nie dostarczenia dokumentacji w wyznaczonym terminie przyjęta jest kolejno osoba z listy rezerwowej.

 

W razie rezygnacji proszę o pilną wiadomość telefoniczna pod nr : 17 872 10 27 lub mailową: paszportkariery@ur.edu.pl. Dziękuje!

Lista aktualności

Najnowsze oferty