WYNIKI REKRUTACJI - Szkolenie ONLINE z UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH NA RYNKU PRACY edycja 5

Data aktualności: 13-05-2021

Szkolenie z Umiejętności Miękkich na rynku pracy edycja 5 - ze względu na zaistniałą sytuacje szkolenie odbędzie się zdalnie za pomocą platformy Teams 365.

 

Lista rankingowa:

 

Osoby zakwalifikowane (nr albumu):

 

 


96995
119643
108655
102036
102086
106637
106621
107271
111708
104974
106807
102713
115178
100165
108597
113600
101266
112030
109416
110584*Osoby zakwalifikowane otrzymają maila z potwierdzeniem oraz dokumentacją. 
 

 

*Osoby które dostarczą do Sekcji Biura Karier prawidłowo wypełnione dokumenty do dnia 20.05.2021 w godzianach 8.00-15.00 zostaną zakwalifikowane na szkolenie i otrzymają zaproszenie na adres mailowy do spotkania na platformie Teams 365. W przypadku nie dostarczenia dokumentacji w wyznaczonym terminie przyjęta jest kolejno osoba z listy rezerwowej.

 

W razie rezygnacji proszę o pilną wiadomość telefoniczna pod nr : 17 872 10 27 lub mailową: paszportkariery@ur.edu.pl. Dziękuje!

Lista aktualności

Najnowsze oferty