Przerwy w pracy przysługujące pracownikowi - poradnik

Data aktualności: 30-07-2018

Przerwy w pracy przysługujące pracownikowi - poradnik


 

Jakie przerwy w pracy przysługują pracownikowi? Czy przerwa może nie być wliczana do czasu pracy? Czy pracodawca może nie udzielić zatrudnionemu prawa do przerwy? Czy pracownice karmiące dziecko piersią mogą liczyć na dłuższe przerwy? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w naszym poradniku.

Przerwa piętnastominutowa po minimum 6 godzinach pracy
Jeśli twój dobowy wymiar pracy wynosi co najmniej 6 godzin, każdy pracodawca musi przyznać Ci prawo do przerwy. Wymaganie od pracownika, aby wykonywał swoje obowiązki bez żadnej przerwy, jest niezgodne z prawem. Każdy zatrudniający musi liczyć się z tym, że podwładny nie może pracować bez odpoczynku. Przy co najmniej sześciogodzinnym wymiarze pracy, kodeks gwarantuje nam 15 minut przerwy. Ten czas nie musi być wykorzystywany jednorazowo – pracodawca może ustalić z pracownikami, że przysługuje im np. jedna przerwa dziesięciominutowa i druga, które będzie trwała 5 minut. Nie może jednak skrócić tego czasu poniżej gwarantowanych ustawowo 15 minut, jest to niezgodne z kodeksem pracy.

Nawet jeśli jesteś zatrudniona na pół etatu, to gdy pracujesz co najmniej 6 godzin na dobę, przysługuje Ci prawo do przerwy! Jednak w dniach, w których twój dobowy wymiar pracy wynosi np. 3, 4, 5 godzin, pracodawca nie ma obowiązku zapewniać ci czasu na odpoczynek.

Przerwa nie może być wyznaczona na godzinę rozpoczęcia ani zakończenia pracy – skutkowałoby to skróceniem wymiaru czasu pracy. Nie jest to przecież celem przerwy, zasadniczo ma ona zapewnić pracownikowi prawo do krótkiego odpoczynku czy zjedzenia posiłku, a nie do wcześniejszego wyjścia do domu. Pracodawca nie ma obowiązku ustalać tej samej pory odpoczynku dla wszystkich swoich pracowników. Może również pozostawić zatrudnionym swobodę w kwestii wyboru pory odpoczynku.

Za czas przerwy wliczanej do czasu pracy, pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi pełne wynagrodzenie. Może ją oczywiście również wydłużyć, z korzyścią dla zatrudnionego. Nie ma prawa jednak pozbawić pracownika przerwy, 15 minutowy odpoczynek to minimum gwarantowane w kodeksie pracy.

Dłuższe przerwy w pracy
Czy istnieje możliwość wprowadzenia w zakładzie pracy dłuższych przerw? Pracodawca może (ale nie musi) wprowadzić przerwę, która nie jest wliczana do czasu pracy, a zatrudniony nie pobiera za nią wynagrodzenia. Co ważne, czas trwania takiej przerwy nie może przekraczać 60 minut.
Warto pamiętać również o tym, że wprowadzenie dłuższej, nieodpłatnej przerwy, nie zwalnia zatrudniającego z przyznania pracownikom czasu na piętnastominutowy odpoczynek. W zależności od indywidualnych ustaleń, nieobowiązkową przerwę można niejako „doliczyć” i wykorzystywać razem z krótszą, pełnopłatną – nie jest to jednak konieczne.
Pracownicy mogą korzystać np. z płatnej, piętnastominutowej przerwy przed południem, a z godzinnej, niepłatnej po południu. Mogą również „zsumować” czas przerwy obowiązkowej z przerwą niepłatną i raz dziennie korzystać z odpoczynku, który będzie trwał wtedy 75 minut. Wszystkie regulacje tego typu zawrzeć można w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy lub w postanowieniach umowy o pracę (jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub obowiązkiem ustalenia regulaminu pracy).

Źródło: https://www.monsterpolska.pl/poradnik/artykul/przerwy-w-pracy-przyslugujace-pracownikowi-poradnik

 

 

Lista aktualności

Najnowsze oferty