Stażysta - OFERTA-11/07/2019/5163

Informacje podstawowe
Nr ref.wew: OFERTA-11/07/2019/5163
Data ważności od: 11-07-2019
Data ważności do: 04-09-2019
Dane oferty
Typ oferty: staż
Stanowisko: Stażysta
Branża: Bankowość i usługi finansowe
Zakres obowiązków:

 

staż

Oferujemy:

 

Osobom zakwalifikowanym do programu Narodowy Bank Polski w ramach stażu zaoferuje:

 

 

 

  • umowę o pracę na czas określony,

  • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego m. in. poprzez uczestnictwo
    w szkoleniach zawodowych,

  • konsultacje z ekspertami NBP,

  • atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych.

 

Kraj: Polska
Województwo: Mazowieckie
Miejscowość: Warszawa
Wymagania odnośnie kandydata
Wymagane umiejętności:
  • umiejętność efektywnej komunikacji: TAK
  • umiejętność pracy w zespole: TAK
  • sumienne wykonywanie zadań: TAK
Inne wymagane umiejętności: Wymagania wobec kandydata:

 ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka, informatyka i pokrewne),
 wysoka średnia ocen ze studiów,
 biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,
 dobra znajomość języka angielskiego,
 gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych,
 otwartość na realizację zadań wymagających współpracy zespołowej.

Mile widziana będzie znajomość programów matematycznych i ekonometrycznych.
Informacje o pracodawcy
Nazwa firmy/Pracodawcy: NARODOWY BANK POLSKI
Opis firmy: Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.
Kraj: Polska
Województwo: Mazowieckie
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 00-919
Adres: UL.ŚWIĘTOKRZYSKA 11/21
Informacje o sposobie aplikacji
Sposób aplikacji: Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 4 września 2019 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego poniżej, następujących dokumentów w języku polskim:  CV i list motywacyjny,  dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (w przypadku oczekiwania na wydanie ww. dokumentów akceptowane będzie przedstawienie odpowiednich zaświadczeń z uczelni),  jednostronicowy opis kluczowych tez zawartych w pracy magisterskiej
Link do strony rekrutacji: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=308eb1f4de1344ca9b5face06f106cd8
Lista ofert

Najnowsze oferty

Fizjoterapeuta

Miejsce pracy: Dylągówka

Nr ref.: OFERTA-19/07/2019/5174