Referent Ds. Gospodarki Odpadami - OFERTA-04/03/2019/4853

Informacje podstawowe
Nr ref.wew: OFERTA-04/03/2019/4853
Data ważności od: 04-03-2019
Data ważności do: 31-03-2019
Dane oferty
Typ oferty: umowa o pracę
Stanowisko: Referent Ds. Gospodarki Odpadami
Branża: Ochrona środowiska
Zakres obowiązków:

Opis stanowiska:

 • praca na terenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
 • prowadzenie ewidencji odpadów (karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, podstawowe charakterystyki odpadów)
 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami (urzędy gmin, WIOŚ, Urząd Marszałkowski, GUS, PRTR, KOBiZE)
 • opracowywanie raportów i analiz dla kierownictwa i zarządu
 • czynny udział w pracach zespołu wdrażającego i dostosowującego Spółkę do funkcjonowania zgodnie z nowymi uwarunkowaniami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami
 • sprawowanie kontroli nad przebiegiem procesów technologicznych związanych z przetwarzaniem odpadów
 • nadzór nad realizacją umów z kontrahentami (samorządy, firmy komunalne, odbiorcy surowców wtórnych, organizacje odzysku)
 • obsługa wagi najazdowej i programu wagowego
 • fakturowanie i obsługa kasy gotówkowej

Wymagania:

 

 • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunki: ochrona środowiska, inżynieria środowiska)
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra znajomość MS Excel, MS Word, MS Powerpoint
 • zdolności analityczne, negocjacyjne, kreatywność
 • zaangażowanie w pracę, samodzielność w realizacji zadań i umiejętność podejmowania decyzji
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
 • umowa o pracę
 • możliwość rozwoju oraz wykorzystania swoich pomysłów i umiejętności
 • udział w szkoleniach
Kraj: Polska
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Giedlarowa
Wymagania odnośnie kandydata
Wymagane umiejętności:
 • umiejętność efektywnej komunikacji: TAK
 • umiejętność pracy w zespole: TAK
 • umiejętność efektywnego planowania i wykorzystywania czasu: TAK
 • umiejętność działania pod presją czasu: TAK
 • umiejętność szybkiego uczenia się: TAK
 • umiejętność prezentacji na forum publicznym: TAK
 • sumienne wykonywanie zadań: TAK
 • Kategoria B: TAK
Inne wymagane umiejętności:
Informacje o pracodawcy
Nazwa firmy/Pracodawcy: Stare Miasto-Park Sp. z o.o.
Opis firmy: Dynamicznie rozwijająca się firma wykonująca kompleksowe usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, gospodarki wodno-ściekowej oraz działająca w branży komercyjnej (Park Przemysłowy)
Kraj: Polska
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Leżajsk
Kod pocztowy: 37-300
Adres: Wierzawice 874
Informacje o sposobie aplikacji
Sposób aplikacji: Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@sm-park.pl lub dostarczenie do Punktu Obsługi Klienta w siedzibie Spółki (Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk) w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Informacje dodatkowe: 1. Wysyłając do nas swoją aplikację (CV) wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas podanych przez Ciebie danych osobowych przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej klauzuli informacyjnej. 2. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, na zasadach określonych w niniejszej klauzuli, nie wysyłaj ich do nas. 3. W aplikacji (CV) prosimy obowiązkowo zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w obecnej oraz przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Stare Miasto-Park Sp. z o.o. z siedzibą w Wierzawicach. Jestem świadoma(y), że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej oraz z moimi uprawnieniami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).” Aplikacje przesłane bez wymaganej klauzuli zostaną trwale usunięte i nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym. 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, nr tel. 017 242 00 78, adres email: sm-park@sm-park.pl. 5. W razie pytań możesz się z nami skontaktować poprzez Inspektora Ochrony Danych: adres email: inspektordanych@sm-park.pl. 6. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia procesu rekrutacji oraz zapewnienia sprawnej komunikacji w trakcie procesu rekrutacji przez spółkę na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie Twojej dobrowolnie udzielonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO) przy czym w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Twoje dane osobowe dla potrzeb prowadzenia procesu rekrutacji możemy przetwarzać maksymalnie przez okres 6 miesięcy od daty pozyskania od Ciebie Twoich danych osobowych lub do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Ponadto, dane osobowe będą mogły zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp (np. Policja, sądy, prokuratura). 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji.
Link do strony rekrutacji: https://www.sm-park.pl/k/index.php/oferty-pracy
Lista ofert

Najnowsze oferty

Elektromonter

Miejsce pracy: Rzeszów

Nr ref.: OFERTA-19/03/2019/4894

Staż Programistyczny

Miejsce pracy: Rzeszów

Nr ref.: OFERTA-18/03/2019/4893

Wychowawca Kolonijny

Miejsce pracy: Łeba, Wicie, Jastrzębia Góra, Sielpia Wielka, Kluszkowce, Giżycko, Podlesice

Nr ref.: OFERTA-15/03/2019/4888