Stanowisko Inżynier – Pomoc W Badaniach Naukowych - OFERTA-09/01/2019/4774

Informacje podstawowe
Nr ref.wew: OFERTA-09/01/2019/4774
Data ważności od: 09-01-2019
Data ważności do: 15-02-2019
Dane oferty
Typ oferty: umowa o pracę
Stanowisko: Stanowisko Inżynier – Pomoc W Badaniach Naukowych
Branża: Nauka, szkolnictwo
Zakres obowiązków:
 1. Obliczanie dawek i przygotowywanie naważek środków ochrony roślin do badań.

 2. Obsługa opryskiwacza plecakowego (brak przeciwskazań do pracy fizycznej i kontaktu z preparatami chemicznymi).

 3. Wykonywanie zabiegów chemicznej i biologicznej ochrony roślin.

 4. Wytyczanie poletek doświadczalnych w uprawach i ich pielęgnacja.

 5. Analiza zachwaszczenia na polach i ocena składu gatunkowego chwastów.

 6. Analiza roślin na obecność chorób i szkodników.

 7. Pobieranie prób roślin i gleby oraz ich analiza w laboratorium na obecność organizmów szkodliwych

 8. Prowadzenie samochodu służbowego.

 9. Archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją badań.

 10. Sporządzanie okresowych opracowań dla Kierownika Stacji z wykonywanych badań.

 11. Prowadzenie ewidencji próbek nasion i środków ochrony roślin.

Oferujemy:

Praca w małym zgranym zespole. Bezpośredni kontakt z przyrodą i rolnikami/ogrodnikami. Możliwość podnoszenia kwalifikacji w zakresie pracy naukowo-badawczej. Umowa o pracę na czas określony, wynagrodzenie miesięczne (2250 zł brutto + ewentualne premie w zależności od zleceń komercyjnych). 

Kraj: Polska
Województwo: Podkarpackie
Miejscowość: Rzeszów
Wymagania odnośnie kandydata
Wymagane wykształcenie:
 • Wydział: Wydział Biologiczno-Rolniczy,
Wymagane umiejętności:
 • umiejętność efektywnej komunikacji: TAK
 • umiejętność pracy w zespole: TAK
 • umiejętność efektywnego planowania i wykorzystywania czasu: TAK
 • umiejętność działania pod presją czasu: TAK
 • umiejętność szybkiego uczenia się: TAK
 • umiejętność prezentacji na forum publicznym: TAK
 • sumienne wykonywanie zadań: TAK
 • Kategoria B: TAK
Inne wymagane umiejętności: 1. Wykształcenie wyższe (rolnicze, ogrodnicze, ochrona środowiska lub pokrewne).
2. Brak przeciwskazań zdrowotnych do kontaktu z chemicznymi środkami ochrony
roślin.
3. Umiejętność obsługi komputera oraz pracy w zespole.
4. Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie komunikatywnym.
5. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji.
6. Mile będzie widziana udokumentowana praktyka np. w gospodarstwie rolnym w
trakcie studiów.
Informacje o pracodawcy
Nazwa firmy/Pracodawcy: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
Osoba kontaktowa: dr hab. Paweł Bereś
Opis firmy: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (www.ior.poznan.pl) jest państwową placówką badawczo–rozwojową podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stanowiącą ważny ośrodek naukowo–badawczy, wdrożeniowy, upowszechnieniowy i konsultacyjno–doradczy w zakresie szeroko rozumianej ochrony roślin, w tym kwarantanny. Terenowa Stacja Doświadczalna Instytutu Ochrony Roślin–PIB jest terenową jednostką badawczą podległą bezpośrednio Instytutowi Ochrony Roślin–PIB w Poznaniu, działającą na obszarze południowo-wschodniej części kraju, a w szczególności województwa Podkarpackiego.
Kraj: Polska
Województwo: Wielkopolskie
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Adres: Węgorka 20
Telefon: 178540253
Adres email: p.beres@iorpib.poznan.pl
Informacje o sposobie aplikacji
Sposób aplikacji: Wymagane dokumenty: 1. CV 2. List motywacyjny 3. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji. Wzór zgody oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w siedzibie Instytutu oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.ior.poznan.pl/1268,przetwarzanie-danych-osobowych-klauzule- rekrutacyjne.html Osoby zainteresowane ofertą proszone są̨ o przesyłanie dokumentów: - przez e-mail na adres: p.beres@iorpib.poznan.pl (preferowana forma kontaktu) - na adres korespondencyjny Stacji: Terenowa Stacja Doświadczalna Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Rzeszowie, ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja” Kontakt telefoniczny z Kierownikiem Stacji - dr hab. Paweł Bereś (tel. +48 17 854 02 53, e-mail: p.beres@iorpib.poznan.pl) Rekrutujący zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji z chwilą zgłoszenia się kandydata spełniającego wymogi.
Link do strony rekrutacji: http://ior.rzeszow.pl/pl/
Lista ofert

Najnowsze oferty