OGÓLNOPOLSKI SYSTEM MONITOROWANIA EKONOMICZNYCH LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

Data aktualności: 01-05-2018

Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego informuje iż, Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych – ELA, prowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest już dostępny. Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące ze źródeł: systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem tych raportów nie jest kompletna, pogłębiona analiza losów absolwentów wybranych kierunków na rynku pracy, lecz umożliwienie zapoznania się z najważniejszymi wskaźnikami charakteryzującymi ekonomiczne aspekty losów absolwentów. W celu podwyższania jakości kształcenia oraz dostosowywania oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy, Biuro Karier UR, zachęca poszczególne Wydziały Uniwersytetu Rzeszowskiego do zapoznania się z prezentowanymi na stronie MNiSW: http://www.absolwenci.nauka.gov.pl/ raportami.

Jednocześnie Biuro Karier UR przypomina, iż mimo zniesienia obowiązku, nadal prowadzi monitoring karier zawodowych swoich absolwentów, którego wyniki publikowane są na stronie: http://biurokarier.ur.edu.pl/badanie_losow_zawodowych_absolwentow.html.

Lista aktualności

Najnowsze oferty